Outsourcade affärsprocesser

Teknisk support och ärendehantering 24/7/365

Datakompisen hanterar supporttjänster, outsourcade affärsprocesser, NOC support, SPOC tjänster, front- och backofficefunktioner, kundtjänster och helpdesk med tekniskt multiskillad eller dedikerad personal. Med vår låga personalomsättning upprätthåller vi en extremt hög och kundanpassad kompetens. Datakompisens verksamhet är ISO certifierad.

Älva som leder Datakompisen in i framtiden

Låg personalomsättning

Tack vare vår lokalisering har vi extremt låg personalomsättning, vilket säkerställer hög kundanpassad kompetens och kvalitet, kundförståelse och kontinuitet i uppdragets genomförande.

Hög teknisk kompetens

Med vår långa erfarenhet av Internet- och bredbandssupport har vi blivit en naturlig samarbetspartner till aktörer inom streamingteknik, nya medier, IoT tjänster, applikationer, nät och infrastruktur.

Tillgängliga 24/7/365

För flera av våra uppdragsgivare är vi bemannade med delade eller dedikerade reurser för NOC, SPOC, supporttjänster, robotstyrning och övervakning 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Aktuellt

Datakompisen har öppnat nytt kontor i Vilhelmina och söker fler medarbetare!

teknisk grundkompetens

Våra supporttjänster

Datakompisen driver sedan 2005 olika former av helpdesk- och supportfunktioner. Bolagets uppdragsgivare sträcker sig från mindre aktörer med supportbehov på egenutvecklade system till Sveriges största aktörer inom telekommunikation och medier likväl som internationella varumärken inom Internet och teknik.

Supporttjänster & teknisk helpdesk

Datakompisen erbjuder first- och second-line support för tjänster, mjukvaror och hårdvaror. Vi bemannar teknisk help-desk, IT support och generell datasupport, mot konsumenter likväl som för B2B.

NOC support, SPOC & ärendestyrning

Datakompisen hanterar centraliserad NOC (Network operation Center) funktioner, SPOC (Single Point Of Contact) och ärendestyrning 24/7/365 med reaktiva och proaktiva åtgärder.

Administration

Datakompisen encoderar, övervakar och lastbalanserar sändningar och molntjänster, sköter webbpublicering, utför säkerhetsrutiner, bemannar  IoT tjänster,  sammanställer och dokumenterar information för säljstöd...

Kvalificerad kundtjänst

Datakompisen driver kvalificerade kundtjänstfunktioner för e-handel, logistik och tjänster likväl som spärr- och larmtjänster över dygnets alla timmar via telefon, chat, sociala medier, mail och alternativa kommunikationsplattformar.

Robothand som vårdar en blomma

metodik & rutiner är a och o

Datakompisen är ISO certifierade

Våra kundkontakter, både mot slutkund och uppdragsgivare, är vårt och våra uppdragsgivares ansikte utåt och ska inge förtroende och utstråla professionalitet. Vi har ett löpande kvalitéts-, miljö- och jämställdhetsarbete. Sedan våren 2020 är Datakompisen ISO certifierade för ISO 9001 och ISO 14001.

Unik kompetens & brett tekniskt spektra

Vår branscherfarenhet

I grund och botten är Datakompisen tekniskt kompetenta. Vi har låg personalomsättning och därmed också ett högt kundengagemang och intresse att sätta oss in i våra uppdragsgivares hela universum - från affär och branschsituation till kompetensbehov, tekniska utmaningar, effektiviseringsmöjligheter och digitala verktygslådor.
Nedan följer exempel på branscher vi idag arbetar inom:

Bredbandsupport

Datakompisen hanterar bredbandssupport och kundtjänst för flertalet mindre och större bredbandsaktörer i Sverige. Hanteringen sker vanligen med delade resurser, vilket säkerställer hög kompetens och tillgänglighet över generösa öppettider. Vi övervakar även nät och supporterar kommunikationsoperatörstjänster.

Encodering

Datakompisen hanterar OTT tjänster och live sändningar, såsom administrativa resurser för hantering av encodering, övervakning, plattformstester, kontroller av flöden och köp, publiceringar och lastbalansering.

Molntjänster

Datakompisen jobbar med molntjänster och hanterar både drift  och support av molntjänster för våra uppdragsgivare.

Hårdvarusupport

Datakompisen hanterar hårdvarusupport på tekniska enheter för uppdragsgivare, både för generell datasupport och specifik produktsupport

CDN (Content Delivery Networks)

Datakompisen övervakar och supporterar CDN-tjänster över större delen av världen för internationella aktörer och dess kunder.

E-handel & logistik

Datakompisen hanterar kundtjänst, användarsupport, webbpubliceringar och säkerhetsrutiner för uppdragsgivare inom e-handel och logistik.

Finansiella tjänster

Datakompisen hanterar support, betalflöden och administrativa rutiner för fin-tech aktörer med tjänster för betalflöden och lönehantering

Streaming & VOD

Datakompisen hanterar både kundtjänst, slutkundssupport och tekniska drifts- och övervakningsjänster för streamingaktörer på de lokala marknaderna i hela Skandinavien.

Hosting

Datakompisen övervakar och sköter outsourcad drift av hostingtjänster både aktivt och passivt, med reaktioner på larm och felanmälningar 24/7/365.

Internet of Things

Datakompisen älskar Internet of Things! Vi övervakar internetuppkopplade enheter och tjänster för att manuellt hantera driftstörningar och felanmälningar samt ger support på uppkopplade enheter och funktioner.

Mjukvarusupport

Datakompisen ger mjukvarusupport, både för generella och rådgivande datasupporttjänster i våra uppdragsgivares namn, likväl som specifik produktsupport.

OTT (Over-the-top media service)

Datakompisen jobbar med OTT tjänster både för ren supporthantering och övervakning samt drift och publiceringar 24/7/365.

Säkerhet

Datakompisen hanterar säkerhetsrutiner både för e-handel, larmtjänster, ID och spärrtjänster 24/7/365.

Eldistribution, nät och service

Datakompisen hanterar bl a ärendestyrning och SPOC funktioner för nätägare och servicebolag.

VÅR HISTORIA

Varför heter vi Datakompisen?

Datakompisen startade sin verksamheten 2005 utifrån ett fokus att hjälpa konsumenter i det digitala vardagsrummet. Sedan dess har  verksamheten utvecklats och Datakompisen har blivit allt mer tekniska. Vi har också utvecklats från vår initiala B2C profilering mot mer affärskritisk B2B support och outsourcat affärsstöd. Idag hanterar Datakompisen support och administration inom de flesta industrier och branscher.

2005

Datakompisen startar

2010

DI Gasellföretag

2019

DI Mästargasell

2020

ISO 9001 & 14001