In english

Datakompisen_logotype

Multiskillad eller dedikerad personal för helpdesk, kundtjänst och övervakning

Service 24/7/365

Datakompisen driver kontaktcenter för företag med behov av teknisk support, centraliserad ärendemottagning eller annan relationshantering. Med en extremt låg personalomsättning, bygger vi unik kompetens för våra uppdragsgivare. Vi har fokus på långsiktiga kundrelationer.

Vi erbjuder allt ifrån helhetslösningar av kundtjänster med dedikerad personal till overflowlösningar med delade resurser och multiskillad personal, vilket gör det möjligt även för mindre företag med lägre volymer att ha en serviceinriktad helpdesk / kundtjänst med generösa öppettider, professionella rutiner och hög teknisk kompetens - inklusive nattbemanning.

Vår statistik är alltid transparent och komplett och vi är väl medvetna om hur vi kan bidra till våra uppdragsgivares konkurrenskraft genom höga servicenivåer och verktyg för förbättrade kundupplevelser och informationsflöden mellan uppdragsgivare och slutkund.

Våra tjänster

1st line, 2nd line, 3rd line...

Datakompisen som partner

Metodik och processer

Datakompisen står på en stabil plattform av väl prövade och utvecklade arbetsmodeller, tekniskt kunnande, engagemang och en modern syn på relationshantering. Till grund för vår hantering ligger vår mångåriga erfarenhet av teknisk kundtjänst och genomförda pilotprojekt inom ny teknik vid etablering av nya affärsmodeller och konsumenttjänster, framförallt inom digitala medier och internetdistribuerade tjänster/produkter. För våra uppdragsgivare uppvisar vi konkreta siffror och mätbara resultat som bygger på tydliga och beprövade arbetssätt, teknisk förståelse, marknadskännedom och strategisk kompetensuppbyggnad.

Genom att i möjlig mån multiskilla våra agenter skapar vi kostnadseffektivisering för våra uppdragsgivare med högsta tänkbara servicenvåer och hög tillgänglighet, även för våra mindre kunder.

Datakompisen hanterar varje ärende med våra uppdragsgivares intresse för ögonen och vi jobbar ständigt med anti-churn hantering, skapar nöjdare slutkunder och utnyttjar möjigheter till merförsäljning enligt våra uppdragsgivares direktiv.

Mer om oss

Stabil personalgrupp - hög kompetens

Datakompisen har en extremt låg personalomsättning, vilket leder till högsta tänkbara kompetens inom våra nischer, likväl som en hög marknadsförståelse, lägre utbildningskostnader, säkerställd kompetens och en långsiktighet i bemanningsstruktur.

Utifrån vårt initiala fokus på tjänster och teknik i det digitala hemmet har vi vuxit med pilotprojekt och sedermera etablerade aktörer och förvärvat en gedigen kompetens kring de svenska bredbandsnäten, hosting, molntjänster, e-handel, routrar, switchar, brandväggar, M2M, hårdvaror och mjukvaror - utöver vår kärnkompetens kring streamingteknik, VOD, OTT, encodering och digital distribution.

Bolagets huvudkontor finns i Dorotea. Vi har även en produktionssite i Söderhamn och kontor i Stockholm, där delar av support, kundtjänstproduktion och försäljning hanteras. Strukturen medför en bemanningsflexibilitet och möjlighet att möta behoven från våra uppdragsgivare. Inom gruppen finns även bolagen Omnidesk och Reliable med ytterligare tre callcenters i Stockholm respektive Lund, varför samproduktion är möjlig mellan bolagen.

Om vår kompetens