In english

Datakompisen_logotype

Support och kundtjänster med brinnande engagemang för ny teknik

Erfarenhet och kompetens

Med en teknisk kompetens, marknadsförståelse och en datakompis trevliga bemötande erbjuder vi kundtjänster kring primärt bredband och bredbandsrelaterad teknik. Mot bakgrund av vår långa erfarenhet av Internet- och bredbandssupport har vi blivit en naturlig samarbetspartner till flertalet av de skandinaviska streamingaktörerna och är idag Sveriges ledande aktör för teknisk kundtjänst kring streamingteknik och OTT tjänster. Vi hanterar både B2C (support, kundtjänst och save desk) och B2B (NOC, SPOC, encodering, övervakning, VOD kontroller, etc).

Vår personal har vanligen mångårig erfarenhet inom de branscher våra uppdragsgivare verkar och vid rekrytering utför vi alltid internutbildning på relaterad teknik för att säkerställa kompetensen. Vår kunnighet om våra nischbranschers system, affärsmodeller, produkter, konkurrenter, lagar och myndigheters riktlinjer, kundsegmentering, etc, ligger till grund för uppdragsutformningen och de kort- och långsiktiga strategierna vi utarbetar tillsammans med våra uppdragsgivare.

Våra primära branscher

Media/Internet

Datakompisen driver kundtjänster och supporttjänster för medieaktörer, Internettjänster och teknikaktörer. Vi har djuplodande kunskap om Internet, gadgets, applikationer, mjukvaror, kopplingar, routrar, brandväggar, molntjänster, DRM skydd, kodning, användande, behov och allehanda plattformar.

Bredband/ISP

Med vårt ursprung, vår historik och tydliga kompetens tillhandahåller vi bredbandssupport för flertalet ISP:er, tjänsteleverantörer och stadsnätsägare. För mindre bredbandsaktörer fyller våra multiskillade kundtjänster, generösa öppettider och vår enkla affärsmodell för dessa kundgrupper en viktig funktion för att erbjuda service och kundvård.

IT/Datasupport

Datakompisen tillhandahåller generella datasupporttjänster och IT supporttjänster för företag och organisationer, både B2C och B2B. Under denna supportform utbildar vi även personalen på uppdragsgivarens specifika system och programvaror. Genom organisationer och samarbetsparter tillhandahålls våra generella datasupporttjänster mot över 500.000 privatpersoner.

Hårdvarusupport

Datakompisen tillhandahåller produktsupport på uppdragsgivares hårdvaror, primärt inom data- och bredbandsrelaterad teknik, såsom routrar, modem och datorer, men vi utför även produktsupport på andra typer av produkter. Med vår bredbandskompetens hanterar vi även support och övervakning av M2M produkter, dvs olika former av Internet-of-things relaterade tjänster.

Vård av kundstock

Nischad kompetens kring medier och abonnemang

Datakompisen har en avdelning som arbetar med Save Desk, anti-churn och winback; det vill säga en säljavdelning som arbetar mot uppdragsgivares existerande kundstockar. Uppdragsgivare är mediebolag och företag med större kundstockar och långa kundrelationer. Datakompisen hanterar Save Desk funktionen som en outsourcad del av kundtjänsterna.

Save desk jobbar utifrån ett kundtjänstuppdrag, där uppsägningarna eller kundrelationscyklerna hanteras med syfte att aktivt vända negativa kunder, återskapa förtroende och återupprätta en fortsatt kundrelation.

Målsättningen i vårt arbete är att rädda våra uppdragsgivares existerande kundstockar, behålla så stor andel kunder som möjligt och vårda bolagets kundrelationer. Denna winback-hantering gör vi med utgångspunkt från en tydlig processmodell och dokumenterat framgångsrikt arbetssätt. Vår Save Desk modell bygger i grund och botten på en metodik som omfattar kundförståelse, profilering och en väl avvägd verktygslåda för en process där kunden i slutändan skall känna sig förstådd, nöjd och positiv till uppdragsgivaren. Att lyssna på kunden kommer alltid att vara en framgångsfaktor för oss!